Paškopējošo veidlapu komplektācija

Paškopējošo veidlapu komplektācija

Dažādas krāsas!

Paškopējošās veidlapas izmanto pavadzīmju, kvīšu, aktu utt. izgatavošanai.