Uniprinta

 

Vispārējā informācija

 

Darbam tiek pieņemti tikai drukai gatavi faili!
Par gatavu failu tiek uzskatīts fails, kurš ir pilnībā sagatavots drukai, un tam nav nepieciešamas nekādas izmaiņas saturā, kā arī nekāda pirmsdrukas sagatavošana.

Tiek pieņemti šādi failu formāti (vēlamajā kārtībā):

►PDF, AI, EPS, TIF, PSD, JPG

Par gataviem failiem netiek uzskatīti faili, kuri ir izveidoti izmantojot Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word u.tml.


Tehniskās prasības

 

►Krāsu modelis - CMYK vai PANTONE.

►Teksts jāpārveido līknēs (curves vai outlines).

►Apgriežamām malām jābūt ne mazāk kā 2 mm no katras puses.

►Visiem svarīgiem objektiem (tekstiem, logotipiem u.c.) jābūt izvietiem ne tuvāk par 3 mm no apgriežamām malām.

►Katrai izstrādājuma lapai jāatrodas uz atsevišķas faila lapas, katram izstrādājumam ir jāatrodas atsevišķā failā.

►Failam jābūt ar izšķirtspēju ne mazāku par 200 dpi (rekomendējams 300 dpi).

►Visiem efektiem (ēnas, gradienti, caurspīdīgie objekti, u.c.) jābūt rastrētiem.

►Summārā krāsu pārnešana (TOTAL ink limit) –300%

►Papildus informācijai (laka, bigošanas līnija, izciršanas līnija, kongrievs u.tml.) jābūt iekrāsotai Spot krāsā ar Overprint.

►Minimālais līnijas biezums vienā krāsā 0.25 pt, divās krāsās 0.5 pt, vairāk par divām krāsām - 1 pt.


Mainīgā datu drukāšana

 

►Mainīgā informācija tiek norādīta kā izmaiņu diapazons (pasūtījuma komentāros) vai datu bāzes faila veidā (*.xls, *.xlsx, *.ods, *.csv) un tiek sagatavota programmā Excel, LibreOffice, OpenOffice.

►Pasūtījumam ir jāpievieno faila priekšskats (preview) ar mainīgās informācijas izvietojumu.

►Komentāros ir jānorāda šrifta tips, izmērs, krāsa, ja šrifts ir nestandarta, tad tas ir jāpievieno pasūtījumam.


Krāsa

 

►ICC krāsu profils ktītotam papīram Coated FOGRA39 vai ISO Coated v2 eci (ISO Coated v2 300 eci).

►ICC krāsu profils nektītotam papīram UnCoated FOGRA52 vai PSO Uncoated v3 eci.

►Nedrīkst iebūvēt ICC krāsu profilu.

►Piesātināts melns: С-50 M-40 Y-40 K-100.

►Visi citādu krāsu modeļu faili, piemēram RGB, un ar citiem profiliem tiks piespiedu kārtā konvertēti uz CMYK Fogra39 (ISO Coated v2 300 eci)


Failu pārbaude

 

Failos tiek pārbaudītas sekojošas kļūdas:

►Faila formāts

►Maketa gatavs izmērs

►Rastra attēlu izšķirtspēja

►Krāsu modelis

►Pārlaides apgriešanai (bleed)

►Iestrādāti / neiestrādāti šrifti

 

Failos NEtiek pārbaudītas sekojošas kļūdas:

►Gramatiskās, stilistiskās u.tml. kļūdas

►Faila saturs

►Nestandarta overprinti (par standarta overprintu tiek uzskatīts tikai 100% Black)

►Vektora efekti (ēnas, gradienti, caurspīdīgie objekti, u.c.)